*gambar seterusnya akan di upload dari semasa ke semasa*

Thursday, December 24, 2009

3 - Hari Tarwiyah - gerak ke Araffah untuk Wukuf.


Bersedia dengan Ihram Haji untuk gerak ke Araffah.


Lengkap dengan Ihram Haji.


Berita TV Arab - hujan lebat dan banjir di Araffah.
Hujan juga turun di Makkah pada petang yang sama.


Pergerakan jamaah haji ke Araffah di tunda oleh kerajaan
Arab Saudi kerana banjir di Araffah.


Jemaah Haji lelaki bilik 0713 Hotel Elaf Sud.


Jemaah Haji lelaki bilik 0713 Hotel Elaf Sud.
Jemaah Haji wanita bilik 0714 Hotel Elaf Sud.

Pergerakan ke Araffah diteruskan pada petang
hari yang sama setelah mendapat kebenaran
kerajaan Arab Saudi.

No comments:

Post a Comment